विश्व स्वास्थ्य दिवसका सन्दर्भमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय संजालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । महिला हक अन्तर्गतको धारा २० को (२) द्वारा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय तहमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ ले जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएको छ ।

Read more